Ka La’au O Ke Ola

Ka la’au o ke ola
The tree of life 
A ka makua ‘o Lehi i ‘ike ai,
That Father Lehi saw
‘O ia ko ka Haku la
Is the pure love 
Aloha ma’ema’e e.
Of the Lord for all. 

Mai ‘auana hele kakou e,
Let us not go astray 
I ka ‘alawa maka i ‘o a ‘o,
With wandering eyes gazing around
Na Iesu no puliki mai
Let Jesus embrace you 
A alaka’i pono mai.
And guide you along the way. 

Hui (Chorus)
He ola no kakou a pau
We all have eternal life 
I ka pu’ili ‘ana i ke ko’oko hao
By holding on to the iron rod
E mai, e noho like mai
Come, let us all sit together 
E ‘ai i ka hua a’ia’i.
And partake of the brilliant fruit. 

Ua ‘ike ‘i’o ‘o Nepai
Truly Nephi saw 
A maopopo le’a ho’i
And understood well
Ka ‘oli ke ‘ai i ka hua o
The joy in partaking of the fruit 
Ka la’au o ke ola.
Of the tree of life.