Pili Kaua

Ke wehea mai nei ke alaula e
The dawn bursts forth 
Puka mai ka la i ka hikina.
As the sun appears in the east.

Ma laila no ka mehana
There is where I find warmth 
Ka mehana a ku’u pu’uwai.
The warmth of my heart. 

Mamao loa ‘oe i neia la
You are far removed from me 
Pili iho auane’i i ka ‘ili.
But soon I shall feel of your caress.

Me ka lima e kiko’o ai
With hands outstretched 
E ka ‘ili aku au la i ka la.
I reach to grasp the sun.

E manene iho nei kino
My body tingles
I ka’onohi o ka malamalama.
In the brilliance of the source of light.

‘Upu a’e ma ka hali’a
I reflect upon your face, captured in my thoughts 
Eia nei au la, e pili kaua.
Here I am, waiting to be with you.