Ananahi

Ananahi
Ia hipahipa te manu
ti’a mai te ain ra’a

Ananahi
Nahea ra to ananahi
I fa’a faro i te hape
O te tano ore

Ananahi
A ti’aturi e to ananahi
I te puai ote maramarama
E afai’i mai e ananahi