Ka Maka Liko Lani

There among the mists sets the maka liko lani.
Kau i ka ‘ehuehu ka maka liko lani.
You are so lovely, so perfect,
He nohea ‘oe, he linohau,
You are the treasure of your parents
A he wehi no ka makua
Being gently caressed.
E milika‘a ‘ia nei.

Blossoming up above in a far off place
Mohala mai i luna o ka wao akua,
The young liko shutters in the rain,
Kapalili lau liko i ka ua.
But my heart is at peace
Ua mälie nei pu‘uwai,
And encircles you all around.
Ke pö‘ai‘ai nei. 

I paused for a moment and beheld a certain budding flower
Luana au a ‘ike he ‘öpu‘u pua,
Being gently cradled against her mother’s warm bossom.
Hi‘i poli mehana na mämä,
How beautiful it is.
A he nani maoli nö,
She gently rocks.
Ke paipai mälie nei. 

Lightly waved over with soft down feathers,
Kähilihili ‘ia i ka hulu ‘ae‘ae,
As the feathers of the scarlet ‘i‘iwi pölena of the mountains.
He ‘i‘iwi pölena o uka.
This gentle sweet voice
‘O nei hanu ‘a‘ala anuhea
Calls out to you to answer me.
E hea nei, e ö mai ‘oe. 

The mist rolls in like a cover of water drops
Häne‘e pöhina me he uhiwai,
Drenching me completely
Ho‘opulu ana ia‘u nei,
And reviving my soul
A ola nei iwi hilo
In the waters of that liko lani.
I ka wai o ia liko lani. 

My song has proceeded about the maka liko lani.
Holo ka‘u kaona no ka maka liko lani.
You are so beautiful, and shall be so forever,
He nohea ‘oe, he u‘i mau
Always adorning my person
E wehi nei ku‘u kino
Forever more,
A mau loa,
You and I.
‘O ‘oe me a‘u.
Answer my call, my liko setting up high on the mountain top.
E ö, ku‘u liko kau i ka ‘iu.
Answer my call, my liko setting up high on the mountain top.
E ö, ku‘u liko kau i ka ‘iu.