Mama Nui

Te aruaru nui
Te ruhiruhi ia
I te mau titi
O tona mama
Te aamu nei oia
I te manu hiri
I tona fenua
I te muri avai

O mama nui
O te manihiri
Fatiti atu ra o mama nui
I te mau aiu
Faatava atu ra o mama nui
I te tamari’i

Ma te inoino
O te huaai i haamate
O mama nui

Haere mai ra
Te vaaroa noa
Ta’ita’i hia e te arii
O tinorua